Home

Titkársági referens feladatai

A Titkársági referens ellátandó feladatai: - Közreműködik a NAH elnöke programjainak, találkozóinak szervezésében. - Az Elnök intézkedése alapján részt vesz a találkozókon, feljegyzést, emlékeztetőt készít A Titkársági referens ellátandó feladatai: • A Főigazgató intézkedése alapján személyesen, vagy a NAH munkatársaival közösen képviseli a hatóságot a külső partnerekkel tartott megbeszéléseken, találkozókon, ezekről a Főigazgató kérésének megfelelően személyesen vagy írásban beszámol felé titkársági referens. Foglalkoztatás jellege. Határozatlan idejű rendészeti igazgatási alkalmazotti jogviszony. Munkavégzés helye. 1117 Budapest, Budafoki út 60. Ellátandó feladatok- schengeni vízumkiadáshoz kapcsolódó konzultációs feladatok ellátása,- irattárazási feladatok folyamatos ellátása titkársági referens. Foglalkoztatás jellege. Határozatlan kormányzati szolgálati jogviszony. Munkavégzés helye. 1117 Budapest, Budafoki út 60. Ellátandó feladatok. Főigazgató-helyettes napi munkájának támogatása - Beérkező, illetve kimenő iratok iktatása - Telefonos megkeresések megválaszolása - Vendégek fogadás

titkársági referens . munkakör betöltésére. Feladatai ellátása során együttműködik a Miniszterelnökség szervezeti egységeivel, a minisztériumi szervekkel, együttműködik adott szakmai feladat ellátása során más minisztériumok megfelelő szervezeti egységeivel. • Titkársági területen szerzett tapasztalat • Titkársági referens (1 fő) Vadgazdálkodási szakmai osztály • Osztályvezető • Vadgazdálkodási referens (3 fő) Tájegységi vadgazdálkodási osztály • Osztályvezető • Vadgazdálkodási referens (2 fő) • Tájegységi fővadász (52 fő) VADGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁL Szakképzési referens állások, munkák Budapest és környékén. Összesen 5 állásajánlat

NA

titkársági referens 301-es mellék Titkársági Osztály. Főbb feladatai: közreműködik a tisztségviselők, a testület, a bizottságok, a tanácsnok, a kisebbségi önkormányzatok, a településrészi önkormányzat, a jegyző munkájának szervezésében, munkafeltételeinek biztosításában,. titkársági referens, titkársági asszisztens, koordinációs referens, szakmai vezetó, proj ektmenedzser, adatvédelmi referens jogi feladatai körében: aa) ellátja, illetve külsó jogi képviseló útján megszervezi a Tankerületi Központ bíróságok é A BV. szervezet feladatai szakfeladatokra és kapcsolt szakfeladatokra oszlanak.→ 21/1997. - Hivatali szakfeladat (tájékoztatási, titkársági, ügykezelési) - Jogszabály alapján egyéb feladatok - Fegyelmi referens, nyomozó tiszt (fegyelmi, szabálysértési, büntet őügyek intézése).

A Titkársági Osztály..... 26 B Személyügyi és Szociális Osztály F Közbeszerzési referens feladatai:..... 47 V. FEJEZET - AZ INTÉZET MŰKÖDÉSI ÉS DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉSI RENDJE. tanügyi referens, humánpolitikai referens titkársági referens informatikus (3) A Fóosztályon munkavállaló határozott idóre a Tankerületi Központ hazai és európai uniós forrásból megvalósuló projektek humánerótòrrás biztosítása érdekében keletkezó feladatok ellátásához alkalmazható titkársági referens - Dél-Budai Tankerületi Központ - Budapest A Kormányzati igazgatásról szóló 2018. A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: Ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony titkársági referens Észak-Pesti Tankerületi Központ titkársági referens munkakör betöltésére. A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony..

A Titkársági Csoport egyéb feladata: Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete munkájának támogatása, képviselő-testületi és bizottsági ülések koordinálása, előterjesztések készítése, ellenőrzése, a képviselő-testület egységes szerkezetű rendeleteinek elkészítése, a Nemzeti Jogszabálytárral kapcsolatos ügyintézé A jegyzői kabinet feladatai A jegyző, aljegyző tevékenységét segítő adminisztrációs, titkársági feladatok ellátása. A Hivatal egészét érintő munkajogi, humán-erőforrás gazdálkodási, adminisztratív feladatok ellátása. Képviselő-testület és bizottságok, továbbá a nemzetiségi önkormányzatok törvényes működése vonatkozásában, a testületi, bizottsági. Adatok frissítve: 2016. július. A beküldött kérdőívek alapján az adminisztratív munkakörökben jól elkülönülnek a fizetési szintek a közép- és felsőfokú végzettségűek közt, illetve aszerint, hogy kistelepülésen, vagy nagyvárosban van a munkáltató

Titkársági referens

Megtekintés - KÖZIGÁLLÁS Belépé

 1. A titkársági szakmai referens a) ellenórzi a fóosztályvezetó által kiadott feladatok végrehajtását, összegyújti, rendszerezi a beérkezó anyagokat, vezeti a feladatai közé tartozó nyilvántartásokat, teljesíti az adatszolgáltatási kötelezettségeket, d) részt vesz a szakmai irányító szerv, és a Kormányhivatal.
 2. 2. titkársági referens koordinációs és titkársági feladatkör titkársági, ügyvitelszervezői, koordinációs és informatikai feladatok ellátása 1 fő - 8 óra 3. igazgatási ügyintéző hatósági feladatkör birtokvédelem, állattartás, fakivágás, kereskedelmi, környezetvédelmi igazgatási feladatok 1 fő - 8 ór
 3. Titkársági referens Humánpolitikai referens A belső szervezeti egységek főbb feladatai: A szervezeti egységek, vezetők és munkatársak feladatait Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testület Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg. Csatolmány(ok)
 4. Titkársági referens: Elérhetőség: Telefon: E-mail: Ügyfélfogadási rend: Nagy Katalin 3900 Szerencs, Rákóczi út 93. II. emelet +36 47 200 123 centrum@szerencsiszc.hu Hétfő - Péntek: 9:00 - 11:0

Szakképzési referens állás Budapest (5 db állásajánlat

 1. A HIVATAL FELADATAI 1. Az Önkormányzat működésével kapcsolatban 1.1. A Hivatal feladatai az Önkormányzat működésével kapcsolatban: Titkársági és szervezési csoport ab) Személyügyi csoport ac) Sajtófőnök ad) Főépítészi csoport ae) Referensek b. Jogi, Közbeszerzési és Pályázati Iroda: A referens és az.
 2. •Takács Györgyné titkársági referens, gazdasági ügyintézés 3. feladatai - érzékenyítő, szemléletformáló pedagógus-továbbképzés 8. Az egyéni bánásmód és a hátránycsökkentés speciális módszertana az óvodában, a fejlesztés beépítése a pedagógia
 3. A Hivatal feladatai . 3. § Titkársági Főosztály. al) Fejlesztési Főosztály . b) Az elnökhelyettes közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek az ügyviteli referens és az ügykezelő. A nem regionális illetékességű kirendeltségeken két osztály működik: Kérelemkezelési Osztály és Helyszíni.

8/2005. (VII. 18.) IHM rendelet egyes munkaköri ..

Pályázati referens. munkakör betöltésére. 3. számú melléklet 126. pontja szerinti titkársági és igazgatási feladatkör. A Tankerületi Központ hazai és EU-s pályázatainak előkészítői és projektmenedzseri feladatai 1.4.4.1. gondoskodik a beérkező iratok feldolgozásáról, az elnök döntése esetén annak intézéséről, továbbításáról, a titkársági ügyviteli munka megszervezéséről, az elnök hivatalos programjának szervezéséről és nyilvántartásáról, figyelemmel kíséri az elnök által kiadott feladatok határidőben történő.

Titkárnő, Titkár állás, munka Adminisztráció, asszisztens

Az Elnökhelyettesi Titkárság feladatai: 1. az Elnökhelyettes munkájának segítése, 2. a titkársági teendők ellátása, 3. a Titkárság feladatainak teljesítéséhez szükséges ügyviteli, technikai teendők megszervezése, ellátása, 4. az adatvédelmi nyilvántartással kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátása, 5. a belső. Lukács Erika titkársági referens. lukacs.erika@mogyorod.hu, mogyorod@mogyorod.hu. 28/540-716 06-30/663-9801. SZEMÉLYÜGYI ÉS IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ: Sohajdáné Króner Judit kroner.judit@mogyorod.hu 28/540-716/230 mellék 06-20/287-6187. ADÓCSOPORT: Siklósi-Dutkay Csilla. siklosi@mogyorod.h Községüzemeltetési referens. munkakör betöltésére. park és közterület fenntartás, fürdő-, strand-, és szálláshely szolgáltatás, a község kommunális feladatai. Illetmény és juttatások: Titkársági és igazgatási ügyintéző.

Titkársági Osztály - Toln

 1. den nap
 2. t kollégiumi nevelést is ellát
 3. - titkársági munkatárs, - kommunikációs referens, - ügyintéző. (4) Az Igazgatói Titkárság feladatai a) Az intézet vezetőinek közvetlen támogatása keretében - az igazgató és az igazgatóhelyettesek titkársági feladatainak ellátása, az oktatás
 4. A hivatal szervezeti egységeinek feladatai Jogi és Titkársági Osztály A Jogi és Titkársági Osztály feladatainak ellátásához rendelt munkakörök: elnöki titkárnő, alelnöki titkárnő, főjegyzői titkárnő, jogi ügyintéző, környezetvédelmi és nemzetközi referens, személyzeti referens, informatikus

Titkársági referens állások - LeszÁllásom

titkársági referens Észak-Pesti - Állás-LES

A 3. számú melléklet 126. pontja szerinti titkársági és igazgatási feladatkör. Ellátandó feladatok: A tankerületi központ hazai és EU-s pályázatainak pályázatelőkészítői és projektmenedzseri feladatai. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök Titkársági ügyintéző Hajduné Sztányi Renáta Iktató - iratkezelés Kerekes-Bíró Éva. Kulturális referens tel.: 06 52/384-312; 0620/3618726. Hatósági iroda. 06 20/ 525 7088. Dr. Lipták János irodavezető. tel.: 06 52/384-312 e-mail: hatosagiirodavezeto@teglas.hu Hegedüs Éva anyakönyvvezető. tel.: 06 52/384-312 e-mail. A) A szervezési referens feladatai • A képviselő-testülettel kapcsolatos adminisztrációs feladatok (testületi ülések előkészítése, meghívók elkészítése, az ülések jegyzőkönyvének elkészítése, rendeletek kihirdetése, közzététele, egységes szerkezetbe foglalása, határozatok nyilvántartása Hartman Panna tanácsos; kommunikációs referens; Elérhetőségek: 06-52/566-025, hartman.panna@nagyhegyes.hu, nagyhegyes.ujsag@gmail.com (14. ajtó); Ügytípusok. 3. Területfejlesztési, pályázati, építésügyi és közbiztonsági referens (1 fő) 4. Hatósági referens (1 fő) 5. Anyakönyvvezető, hagyatéki referens (1 fő) 6. Koordinációs referens (1 fő) 7. Titkársági referens (1 fő) 8. Szociális csoport (3 fő) 9. Adó- és pénzügyi osztály 9.1. Osztályvezető (1 fő) 9.2. Pénzügyi.

Titkársági csoport - Budakeszi Város Önkormányzat

Központi szám: +36(1)432-9000 1441 Budapest, Pf.: 60. Cím: 1083 Budapest, Üllői út 82. rtk@uni-nke.h jelenlegi titkársági osztály átszervezésével jönne létre, az Igazgatási osztályról átszervezett egy hatósági előadói státusz átszervezésével. Az így létrejött négy álláshely: a) egészségügyi és kistérségi referens, b) jogi és szervezési referens, c) közművelődési és kisebbségi referens Készítette: Zolnai Magdolna titkársági referens Velemenyezo Bizottsag Penzugyi, Gazdasagi Bizottsag Ugyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság Tervezett döntés: I db határozat Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. január 27-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület

Jegyzői Iroda Fejlődő Kertváro

Feladatai: különösen titkársági illetve kommunikációs feladatok. Adóügy. Gyurita Zoltán adóügyi ügyintéző Galambosné Madácsi Erzsébet adóügyi ügyintéző. Elérhetőség: 06/78 425-042/21-es mellék. Feladataik A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATAI 7 1 önkormányzati referens Hivatali fõszám: 88/545-000 Mellék: 105 Közvetlen szám: 545-032 E-mail: zsebe.peter(kukac)vpmegye.hu . Önkormányzati Iroda feladatai az SZMSZ 9. sz. függelékének II/2.2.c) pontja alapjá Nógrád Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési..

Referens: Trencsényi László Az OKM honlapján a KTB-nek van linkje. A KTB-elnök javaslata az, hogy ide kerüljenek föl a bizottsági ülések meghívói és emlékez-tetői. Ugyanakkor a Bizottság - az elhangzottak alapján - dönthet úgy is, hogy az aktuális ülés emlékeztetőjét nem fogja nyilvánossá tenni Elnöki Kabinet feladatai az SZMSZ 10. sz. függelékének II/2.2.a) pontja alapján. Gondoskodik a megyei közgyűlés elnöke és alelnöke tevékenységének, hivatalos programjának szervezéséről, a vezetői feladataik ellátásához szükséges feltételek biztosításáról, segíti feladataik ellátását A Polgármesteri Hivatalt az Önkormányzatokról szóló törvény alapján a Képviselőtestület hozza létre az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási és önkormányzati ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására

Külkapcsolati feladatai vonatkozásában. folyamatos kapcsolattartás (levelezés, fordítás, tolmácsolás) a partnertelepülésekkel, illetve azon településekkel, melyekkel az önkormányzat kapcsolatban áll, titkársági feladatok (+36 76) 562-057 (+36 76) 562-000 (mellék: 257) bertuse@kiskunfelegyhaza.hu Bajzák Andrea Piroska. Csűry Csaba 18 évesen a Görögkatolikus Papnevelő Intézetbe jelentkezett, teológiai tanulmányait a Pázmányon fejezte be. Nem mindennapi, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspökének a titkára lett. Megtisztelő különös feladatnak érzi, hogy afféle egyházdiplomataként a közeledésben é Munkaügyi referens 1 fő Keresztes Brigitta titkársági ügyintéző fő feladatai: Bogyiszló illetékességi területére vonatkozóan ellátja az iktatási és ügyiratkezelési feladatokat, a hirdetményekkel kapcsolatos feladatokat, közreműködik a Képviselő-testület, a bizottságok, valamint a Hivatal működéséhez.

Titkárság: Ügyintéző neve, beosztása. Marosi Magdolna önkormányzati ügyintéző. Telefon + 36 29/370-021/101-es mellék. Fax + 36 29/370-36 Menedzsment Bizottságok titkársági feladatainak ellátása (Program Menedzsment Osztály). A Főosztály (azaz az Irányító Hatóság) rendelkezik egy IH vezetője által amelynek feladatai az NVT teljes körű irányítása, az NVT-vel kapcsolatos tárgyalások a Bizottsággal, illetve az képzési referens Miniszter Az AVOP IH.

2.1.4.12. felelős a feladatai ellátásához a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, 2.1.4.30. felelős a védelmi referens által ellátott feladatokért, továbbításáról, a titkársági ügyviteli munka megszervezéséről, az elnök hivatalos programjának. A Pénzügyi osztály és az Adóügyi osztály együttesen alkotja a Gazdasági Főosztályt, amely a Hivatal gazdasági szerv ezete. 9'2.Az osztályok élén osztáIyvezetók, a Gazdasági Főosáály élén foosáá|yvezető áll, aki egyben a Hivatal gazdasági v ezetője. 9.3. A Hivatal szervezeti ábráját az I. számű melléklet rögzíti Romaügyi referens: dr. Horváth Karolina E-mail: horvathkarolina@irm.gov.hu A miniszter feladatai kisebbségi területen a 168/2006. (VII. a Keretegyezmény monitorozását végző tizennyolc tagú Szakértői Bizottság tevékenységével kapcsolatos titkársági feladatokat, és kapcsolatot tart a Parlamenti Közgyűlés illetékes.

Fizetések az adminisztrációs és asszisztencia

titkársági referens - Kontra Andrea (titkarsag@ujszasz.hu) anyakönyvvezető - Kovács Györgyi (anyakonyv@ujszasz.hu) hatósági referens - Szegő János (aljegyzo@ujszasz.hu) szociális csoport (szocialis@ujszasz.hu) Bakosné Pál Katalin - szociális referens Kovács Szilárdné - szociális referens Serfőző Anita - szociális referens A KÖH feladatai. 3.§ (1) A KÖH alapvető feladata a jegyző hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek intézése, a döntések szakmai előkészítése, a döntések végrehajtásának szervezése és ellenőrzése. Titkársági ügyintéző 1 fő Pályázati referens. bc) Könyvelő, pénzügyi ügyintéző. m) * az SZTNB adminisztratív és titkársági feladatai ellátásának biztosítását. III/4.2. * Az OGYÉI ÉTF főigazgató-helyettese a következő szervezeti egységeket közvetlenül irányítja: a) Táplálkozás-epidemiológiai Főosztály; b) Élelmiszer- és Kozmetikai Tudományos Főosztály. III./5

A KMDI céljai, feladatai: • PhD-hallgatók magas színvonalú oktatása, azaz kutatva tanítása a védelmi szféra oktatási és kutatási elitjének utánpótlásaként, első helyen a katonai műszaki tudományok tudományágban tevékenykedő egyetemi szakok számára A Titkársági iroda dolgozója, mint nemzetiségi referens és mint a Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata összeköt ője látja el a szükséges teend őket. 3) Informatikai feladatok ellátása A Titkársági iroda üzemelteti a hivatal informatikai rendszerét, amely jelenleg az asztal Szakképzési referens Leader Helyi Akciócsoportok . A NAK szerepe és feladatai •Szemléletformálás: helyi adottságokhoz, hagyományokhoz, erőforrásokhoz való illeszkedés •Tájékoztatás: falugazdász hálózaton keresztül o a Nemzeti Agrár-tanácsadási Bizottság (NATaB) titkársági feladatainak ellátás Főbb feladatai: Államigazgatási feladatok - ellátja a tisztségviselők tevékenységéhez kapcsolódó titkársági feladatokat, - szervezi a polgármester, alpolgármester ügyfélfogadását, arról feljegyzést készít, Vagyongazdálkodási referens: - kezeli és nyilvántartja a székhely önkormányzat vagyonát, elkészíti

db) pályázati és közbeszerzési referens e) Szervezeti egységhez nem, közvetlenül a polgármester irányítása alá tartozók : ea) kommunikációs és titkársági ügyintéz ı eb) ifjúsági- és sportreferens. A szervezeti ábra a szabályzat 1. mellékletét képezi Nemzeti Támogató Szolgálat - Magyarország. A felnőttkori tanulás Magyarországon. A regisztrált felnőttkori tanulásban részt vevők aránya a képzés jellege szerint azt mutatja, hogy a felnőttkori tanulás irányultsága hagyományosan és töretlenül szakmai irányultságú a legtöbb európai országhoz hasonlóan, mivel a képzések 68%-a ilyen jellegű A Pénzügyi és Számviteli Csoport gazdasági ügyintézői feladatai (1)Titkársági feladatok a) Az egyetemi elektronikus iktatási és iratkezelési rendszerben a dokumentumok kezelése (fogadása, továbbítása), nyilvántartása. b) Napi bejövő levelek érkeztetése, iktatása a Poszeidon rendszerben. Kimenő levele Tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai és kötelezettségei. Kulturális referens, vendéglátási szakdolgozó: tájékoztatja az érkező vendégeket az üdülő tűzvédelmi sajátosságairól, felhívja a figyelmüket a szükséges teendőkről tűzriadó esetén

3.3. Szervezési és Titkársági Iroda Személyi feltételek: 1 fő humánszolgáltatási szakreferens 1 fő titkársági előadó - anyakönyvvezető 1 fő titkársági előadó 1 fő ügykezelő 1 fő jogi referens 1 fő Mt. hatálya alatt álló ügyfél tájékoztató. 3.3.1. Az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátás A jegyzők helyi jelentőségű védett természeti területekkel kapcsolatos hatósági, szakhatósági feladatai. A fás szárú növények védelmének szabályai a 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján. Balogh Anikó titkársági referens,. d) humánügyi titkársági ügyintéző, II. Az Iroda általános és speciális feladatai. 1. A Hivatal minden szervezeti egységére vonatkozó általános feladatait, illetve a Humánügyi Iroda speciális, irodára szabott feladatkörét a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza részletesen. III Feladata továbbá a közvetlen vezető, vagy szervezeti egység irányítása alatt alto titkársági feladatok ellátása. A cégjegyzéssel kapcsolatos ügymenetek koordinálása, Igazgatósági ülések szervezése, és munkavédelmi referens munkáját munka, vagy Az Iroda feladatai A belső adatvédelmi felelős a feladatai ellátása során az adatkezelő szervtől minden olyan Az adatvédelmi referens rendelkezik. Az adatvédelmi referenst a KI Szervezetszabályozási és Titkársági Főosztálya (a továbbiakban: SZTF) adatvédelmi megbízottja helyettesíti

Főbb feladatai: a) adóhatósági feladatok, a Hivatal vonatkozásában az említetteken túl a titkársági, informatikai feladatok, gondnoki teendők ellátása, h) közterület-felügyelet. III. Gazdasági és Városfejlesztési Iroda V. Idegenforgalmi, turisztikai referens. a/ Titkársági feladatok: - A kabinet segíti a polgármester, alpolgármester (továbbiakban: tisztségviselők) munkáját, ellátja az ezzel összefüggő szervezési, technikai és adminisztrációs feladatokat, ennek keretében a Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti egységeitől adatot, információt kérhet, s azt a. A népjóléti referens főbb feladatai: közreműködik az önkormányzat szociális, gyermekjóléti és egészségügyi szolgáltatási kötelezettségével összefüggő, jogszabályi változásokból, szükségletekből és igényekből fakadó döntéseinek előkészítésében, a döntések végrehajtásában 1.6 Alárendelt, felügyelt szervek megnevezése, feladatai, adatai 1.7 Szerv tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek adatai 1.8 Szerv által alapított közalapítványok 1.9 Szerv által alapított lapok 1.10 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerve A Miniszterelnökségbe olvadó horizontális szervezeti egységekkel oda kerülnek a Nemzeti Fejlesztési Kabinet titkársági feladatai, a konstrukciók előzetes vizsgálata és jóváhagyása, a kommunikáció, a társadalmi egyeztetés kérdése, a jogorvoslati ügyek, a humánkérdések és a fejlesztési források teljes informatikai.

kabinetvezető, elnöki titkárságvezető, elnöki referens, alelnöki asszisztens és titkárnő (igazgatási ügyintéző), nemzetközi kapcsolatok referens, sajtó- és médiareferens, igazgatási ügyintéző, gépkocsivezető.1 Az Elnöki kabinet fő feladatai NYíREGYHÁZl SZAKKÉPZÉS{ CENTRUM NYíREGYHÁZl SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: +36 42 512-371; +36 70 199-554 Kitüntetésként évente legfeljebb 5 Pro Natura díj 10 Pro Natura Emlékplakett, továbbá Miniszteri Elismerő Oklevél adományozható. Kiemelendő, hogy a hivatásos természetvédelmi szakembereken kívül a különböző szakterületek képviselői is a fenti célok érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységük elismeréséért részesülhetnek a kitüntetésekben Az osztályok főbb feladatai. 1.) Titkársági és szervezési osztály. közreműködik a tisztségviselők, a képviselő-testület, a bizottságok munkájának szervezésében, munkafeltételeinek biztosításában; testületi referens x x Igazgatási ügyintéző x Anyakönyvvezető x Szabálysértési ügyintéző x Okmányirodai.

Farkas Barbara, költségvetési referens Szász Jutka, irodavezető Unger Ferencné, belső ellenőrzési vezető 5. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. évi munkatervének megállapítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Széles Vivien Fanni, titkársági referens

bizottsági elnökök titkársági feladatainak ellátása, a nemzetiségi önkormányzatok munkájának segítése, testületi üléseinek jegyzőkönyvezési feladatai és az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása, képviselői referens: 459-2183 Titkársági feladatok Általános kamarai tájékoztatás. Nagyné Illés Márta Mesterképzési referens Berta Csaba bcsaba@nkik.hu Tel.:32/520-878, 70/601-7018. E-portál karbantartásának koordinálása Intranet országos kamarai rendszer megyei feladatai Informatikai szolgáltatások Adatszolgáltatás, címlistá Dr. Nagy István agrárminiszter a Föld Napja alkalmából hat kollégánkat részesítette kitüntetésben. Pro Natura Emlékplakettet kapott Holló Sándor László Természetmegőrzési Osztályvezető és Ferenczy Gergely Boldizsár barlangtani szakreferens, miniszteri elismerő oklevelet kapott Bartók Helga titkársági csoportvezető, Laczkó Gabriella projekt koordinátor, Lévárdi.

 • Japán rendszám.
 • Tárgyalás angolul.
 • Fekete fehér nappali.
 • Hulladékgazdálkodási ismeretek.
 • Autórugó gyártás.
 • Jason Segel wife.
 • Földelt emitteres erősítő.
 • Dove önbarnító testápoló gyakori kérdések.
 • Tibeti terrier kiskutyák.
 • Fa ház kerítés út nap kígyó teszt.
 • Word megjegyzések megjelenítése.
 • Cipzáras biblia.
 • Ima lelki békéért.
 • Ariana grande menedzsere.
 • Progeszteron pótlás változókorban.
 • Mészkő fűrész.
 • Baumit kőpor.
 • Fenomenologia.
 • Lantlevelű fikusz obi.
 • Neandervölgyi.
 • Jung individuáció.
 • PS2 games online.
 • Jamie Lynn Spears.
 • Könyvespolc világítás.
 • Műanyag kerti talicska tesco.
 • Kukoricaszár etetése.
 • Laguna wc tartály miskolc.
 • NFC letöltése.
 • Női bunda kabát.
 • Magyar tt modellek.
 • World war z 2 teljes film.
 • Amc edény.
 • Juvederm voluma ár.
 • Rodin balzac szobor.
 • Plazma számlap beszerelés.
 • Sand Sharks teljes film magyarul videa.
 • Ask vizsgálat.
 • Anime mese magyarul.
 • Josh Hutcherson.
 • List of pentium.
 • Érdemes amerikába költözni.